Jak s emocemi

Osmitýdenní kurz

všímavosti

Tříhodinové tématické

workshopy

 

O kurzu

"Já vím, že bych se měl zastavit a nejednat ve vzteku, ale jak to mám udělat?"

"Nejhorší je ten stres, mám toho strašně moc a pak stačí málo a vyjedu a pak mě to mrzí ..."

"Někdy se cítím tak vyčerpaná a když po mě děti pořád něco chtějí, tak mi prostě občas dojde trpělivost ..."

 

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je inspirovat k práci s vlastními emocemi tak, aby nám pomáhaly spokojeně a smysluplně žít a budovat naplňující vztahy.  


Co je všímavost?

Všímavost ("mindfulness") je schopnost, či dokonce životní dovednost, pozorovat a uvědomovat si, co prožívám v přítomném okamžiku, bez hodnocení a potlačování. Můžu pozorovat to, co vnímám smysly, můžu sledovat svůj dech, můžu si uvědomovat, co se děje v mém těle, nebo pozorovat své myšlenky a pocity, které ve mě vyvolávají. 


Obecné informace o kurzu

Prostřednictvím tréninku všímavosti budeme v kurzu postupně rozvíjet schopnost uvědomovat si své emoce a jejich jednotlivé "složky" (pocity, myšlenky, tělesné vjemy a pohnutky k jednání) včetně toho, jak na sebe tyto složky vzájemně působí. To nám umožní získat od našich emocí určitý odstup, který je třeba k jejich zvládnutí a vědomému rozhodnutí, jak v dané situaci jednat. Kurz zároveň prohlubuje schopnost přijetí sebe sama i druhých bez odsuzování a hodnocení. Rozvíjí tak empatii a laskavost vůči sobě i druhým lidem.

Průběh kurzu:

Kurz probíhá individuální nebo skupinovou formou.

Individuální kurz se skládá z osmi 80timinutových setkání. Kurz pro skupiny tvoří osm setkání v délce 2 až 2,5 hodiny. Každé setkání obsahuje zážitkové aktivity k přiblížení základních principů všímavosti, cvičení na zaměřování pozornosti a reflexe vlastní zkušenosti.

Součástí kurzu jsou praktická cvičení v délce 20 až 30 minut, která se provádějí šest dní ze sedmi mezi jednotlivými setkáními, a trénink všímavosti během různých aktivit.

 

Co konkrétně se budeme učit?

... zaměřovat pozornost na jednu věc

... vidět naši mysl "v akci" (uvědomovat si myšlenky, které nás odvádějí od vnímání přítomného okamžiku).

... rozeznávat 2 režimy, ve kterých funguje naše mysl: "Dělání" (přemítání, plánování, analyzování...) a "Bytí" (uvědomování si), včetně 7 aspektů, ve kterých se liší.

... rozeznávat, kdy pod vlivem emocí či stresu nadužíváme režim  "Dělání" a uplatňujeme ho v situacích, kdy potřebujeme především získat odstup a jasné vědomí, abychom mohli zvolit co nejvhodnější řešení.

...  podle potřeby a vlastního uvážení opouštět režim "Dělání" a vstupovat do režimu "Bytí", který nám možnost odstupu a volby nabízí. 

... přistupovat k vypjatým emočním situace vědomě a nenechat za sebe řídit "autopilota".

...  pěstovat laskavost k sobě a ostatním a "nastavovat" tak naši mysl, abychom se automaticky k sobě i k ostatním vztahovali láskyplně a s vlídnou zvídavostí...

Termíny kurzů: 

Nejbližší kurz začíná v úterý 10. března 2020 v Kulturním domě Kyje. Další termíny jsou úterky 17., 24. a 31. března, 14., 21. a 28. dubna a 5. května. Začátky vždy v 18,30 hodin.

Místo: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 14

Cena: 3 300 Kč

Přihlášky: jaksemocemi@email.cz, platbu prosím poukažte na účet č. 227729058 / 0600

Kurz je obsazen.


Další běh kurzu začíná ve čtvrtek 1. října 2020 v Mindfulness Clubu na Letné. Další termíny jsou 8., 15., 22. a 29. října a 5., 12. a 19. listopadu. Začátky vždy v 18,30 hodin.

Místo: Mindfulness Club, U Letenského sadu 1294/6, 170 00 Praha 7-Holešovice

Cena: 3 800 Kč

Přihlášky: jaksemocemi@email.cz, platbu prosím poukažte na účet č. 227729058 / 0600Otevřené workshopy "Mindfulness" ve Skautském institutu, Staroměstské náměstí 1/4, 110 00 Praha 1

21. února od 18,30 hodin             Všímavost ("mindfulness") v rodičovství

27. března od 18,30 hodin           Všímavost ("mindfulness") v rodičovství 

Workshopy jsou zdarma:)

Rezervace: https://www.mindfulnessclub.cz/akce


Termíny individuálního kurzu dle domluvy

Cena: 8 setkání (80 minut)  4 800 Kč

Místo: Štěpařská 12, Praha 5

© Copyright Jak s emocemi